TRANG CHỦSƠ ĐỒ SITEHÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNGLIÊN HỆ
DANH MỤC
Skip Navigation Links
Giới thiệu UB MTTQ Bình Thạnh
Thông tin hoạt động
Văn bản pháp luật
Văn bản của UB MTTQ
Người tốt - Việc tốt
Bạn đọc viết
Nhân sự mới
Tài liệu tuyên truyền
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Huỳnh Thị Thảo


Tài liệu tuyên truyền

03:41 | 30/07/2015 Mặt trận Tổ quốc là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên, góp phần giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

Các tin tức khác
(30/07)
Tài liệu tuyên truyền nội bộ tháng 3 năm 2015 (13/02)
Tài liệu tuyên truyền nội bộ tháng 2 năm 2015 (13/02)
Dự đoán tình hình thế giới năm 2015 (26/01)
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 85 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (21/01)
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÀNH PHỐ NĂM 2015 (21/01)
Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (18/04)
Hiến pháp sửa đối 2013 (18/04)
Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (19/10)
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948-11/6/2013) (03/06)
Đề cương tuyên truyền tiếp tục tích cực ủng hộ, thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (31/07)
Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ những khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường (31/07)
Nghị định 64/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2008 Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo (13/06)
Đề cương hội thi tìm hiểu Pháp luật về biên giới Quốc gia (năm 2011) (22/12)
Hồ Chủ Tịch kêu gọi Quốc dân đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên (24/04)
Hướng dẫn một số điểm về việc tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Nhiệm kỳ 2011 - 2016 (24/04)
Tài liệu tuyên truyền quý 1 năm 2011 - phần 1 (24/04)
Tài liệu tuyên truyền quý 1 năm 2011 - phần 2 (24/04)
Danh sách ủng hộ quỹ "Vì TSTY-VTĐTQ" quận (01/1/2014 - 30/4/2014): MTTQ phường 15: 1.050.000đ; MTTQ phường 25: 7,855,000đ;  Tu viện Mến Thánh giá Bình Lợi P.13: 500,000đ;  Chùa Phước Thành P.15: 1,000,000đ;  MTTQ phường 13: 14,510,000đ; Trường THCS Điện Biên P.17: 1,000,000đ; MTTQ phường 15: 1,000,000đ; MTTQ phường 19: 5,100,000đ;  MTTQ phường 7: 8,235,000đ;  MTTQ phường 25: 4,970,000đ; Chùa Liên Trì: 1,000,000đ; Chùa Bảo Vân: 2,000,000đ; Trường THCS Lam Sơn P.2: 1,660,000đ; MTTQ phường 21: 5,500,000đ; MTTQ phường 19: 5,040,000đ; Trường TH Bình Lợi Trung P13: 1,113,000đ; Trường TH Thanh Đa P27: 1,900,000đ; MTTQ phường 25: 9,810,000đ; MTTQ phường 28: 14,221,000đ; MTTQ phường 27: 9,700,000đ; MTTQ phường 5: 3,800,000đ; MTTQ phường 17: 12,811,000đ; MTTQ phường 19: 4,350,000đ; MTTQ phường 7: 2,740,000đ.