TRANG CHỦSƠ ĐỒ SITEHÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNGLIÊN HỆ
DANH MỤC
Skip Navigation Links
Giới thiệu UB MTTQ Bình Thạnh
Thông tin hoạt động
Văn bản pháp luật
Văn bản của UB MTTQ
Người tốt - Việc tốt
Bạn đọc viết
Nhân sự mới
Tài liệu tuyên truyền
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Huỳnh Thị Thảo


GIỚI THIỆU UB MTTQ PHƯỜNG 3

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG 3

Địa chỉ: 11 Phan Đăng Lưu
Điện
thoại:
35.100.251

Danh sách Ban Thường trực:

            Bà    Lương Thị Ngọc Thủy            – Đảng ủy viên – Chủ tịch

Ông  Nguyễn Xuân Thanh Quang  Phó Chủ tịch chuyên trách

    Đàm Kim Phụng                     Phó chủ tịch – Chủ tịch Hội LHPN

Ông  Bùi Trường Giang                   Ủy viên Thường trực – Bí thư Đoàn


Danh sách Trưởng, Phó Ban công tác Mặt trận 6 Khu phố:

Khu phố

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông Tống Văn Tuyến

Trưởng ban

Ông Phan Văn Khuyến

Phó ban

2

Vũ Thị Vân

Trưởng ban

Chiêu Thị Kim Phụng

Phó ban

3

Nguyễn Tố Oanh

Trưởng ban

  Phạm Thị Thu

Phó ban

4

Lê Kim Thoa

Trưởng ban

Trần Thị Hằng

Phó ban

5

Trần Thị NGọc Sương

Trưởng ban

Lâm Ánh Tiên

Phó ban

6

Ông Nguyễn Duy Lân

Trưởng ban

Ông Nguyễn Văn Chánh

Phó ban

 
         Danh sách Trưởng, Phó Ban Thanh tra nhân dân:

Ông Trương Kỳ Phùng            Trưởng ban

Bà    Nguyễn Ngọc Anh           Phó banGIỚI THIỆU UB MTTQ 20 PHƯỜNG
PHƯỜNG 1 PHƯỜNG 15
PHƯỜNG 2 PHƯỜNG 17
PHƯỜNG 3 PHƯỜNG 19
PHƯỜNG 5 PHƯỜNG 21
PHƯỜNG 6 PHƯỜNG 22
PHƯỜNG 7 PHƯỜNG 24
PHƯỜNG 11 PHƯỜNG 25
PHƯỜNG 12 PHƯỜNG 26
PHƯỜNG 13 PHƯỜNG 27
PHƯỜNG 14 PHƯỜNG 28
Danh sách ủng hộ quỹ "Vì TSTY-VTĐTQ" quận (01/1/2014 - 30/4/2014): MTTQ phường 15: 1.050.000đ; MTTQ phường 25: 7,855,000đ;  Tu viện Mến Thánh giá Bình Lợi P.13: 500,000đ;  Chùa Phước Thành P.15: 1,000,000đ;  MTTQ phường 13: 14,510,000đ; Trường THCS Điện Biên P.17: 1,000,000đ; MTTQ phường 15: 1,000,000đ; MTTQ phường 19: 5,100,000đ;  MTTQ phường 7: 8,235,000đ;  MTTQ phường 25: 4,970,000đ; Chùa Liên Trì: 1,000,000đ; Chùa Bảo Vân: 2,000,000đ; Trường THCS Lam Sơn P.2: 1,660,000đ; MTTQ phường 21: 5,500,000đ; MTTQ phường 19: 5,040,000đ; Trường TH Bình Lợi Trung P13: 1,113,000đ; Trường TH Thanh Đa P27: 1,900,000đ; MTTQ phường 25: 9,810,000đ; MTTQ phường 28: 14,221,000đ; MTTQ phường 27: 9,700,000đ; MTTQ phường 5: 3,800,000đ; MTTQ phường 17: 12,811,000đ; MTTQ phường 19: 4,350,000đ; MTTQ phường 7: 2,740,000đ.