TRANG CHỦSƠ ĐỒ SITEHÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNGLIÊN HỆ
DANH MỤC
Skip Navigation Links
Giới thiệu UB MTTQ Bình Thạnh
Thông tin hoạt động
Văn bản pháp luật
Văn bản của UB MTTQ
Người tốt - Việc tốt
Bạn đọc viết
Nhân sự mới
Tài liệu tuyên truyền
Hỗ Trợ Trực Tuyến

Huỳnh Thị Thảo


GIỚI THIỆU UB MTTQ PHƯỜNG 5
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG 5
Địa chỉ:  137 Nguyễn Văn Đậu
Điện thoại:   35.151.214

    Danh sách Ban Thường trực:

           Bà   Phạm Phương Khanh    - Đảng ủy viên - Chủ tịch

           Bà   Nguyễn Mộng Thùy      - Phó Chủ tịch

           Ông Hồ Hoàng Nam            - PBT.TT - Phó Chủ tịch

           Bà   Vũ Thị Kim Thoa          - Ủy viên Thường trực - Chủ tịch Hội LHPN

           Ông Nguyễn Công Minh      - Ủy viên Thường trực - Chủ tịch Hội CCB

    Danh sách Trưởng, Phó Ban công tác Mặt trận 4 Khu phố:

Khu phố

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông Nguyễn Ngọc Tiến

Trưởng ban

Nguyễn Thị Trung

Phó ban

2

Trương Thị Ba

Trưởng ban

Đặng Thị Thúy Phượng

Ông Trần Quang Long

Phó ban

3

Ông Nguyễn Nam Anh

Trưởng ban

Trần Thị Thanh Vân

Huỳnh Thị Kim Loan

Phó ban

4

Ông Nguyễn Minh Hoàn

Trưởng ban

Đặng Thị Ngọc Châu

Ông Huỳnh Văn Tấn

Phó ban

     
    Danh sách Trưởng, Phó Ban Thanh tra nhân dân:

Hồ Thị Đông         Trưởng ban

Trương Thị Ba       Phó ban
GIỚI THIỆU UB MTTQ 20 PHƯỜNG
PHƯỜNG 1 PHƯỜNG 15
PHƯỜNG 2 PHƯỜNG 17
PHƯỜNG 3 PHƯỜNG 19
PHƯỜNG 5 PHƯỜNG 21
PHƯỜNG 6 PHƯỜNG 22
PHƯỜNG 7 PHƯỜNG 24
PHƯỜNG 11 PHƯỜNG 25
PHƯỜNG 12 PHƯỜNG 26
PHƯỜNG 13 PHƯỜNG 27
PHƯỜNG 14 PHƯỜNG 28
Danh sách ủng hộ quỹ "Vì TSTY-VTĐTQ" quận (01/1/2014 - 30/4/2014): MTTQ phường 15: 1.050.000đ; MTTQ phường 25: 7,855,000đ;  Tu viện Mến Thánh giá Bình Lợi P.13: 500,000đ;  Chùa Phước Thành P.15: 1,000,000đ;  MTTQ phường 13: 14,510,000đ; Trường THCS Điện Biên P.17: 1,000,000đ; MTTQ phường 15: 1,000,000đ; MTTQ phường 19: 5,100,000đ;  MTTQ phường 7: 8,235,000đ;  MTTQ phường 25: 4,970,000đ; Chùa Liên Trì: 1,000,000đ; Chùa Bảo Vân: 2,000,000đ; Trường THCS Lam Sơn P.2: 1,660,000đ; MTTQ phường 21: 5,500,000đ; MTTQ phường 19: 5,040,000đ; Trường TH Bình Lợi Trung P13: 1,113,000đ; Trường TH Thanh Đa P27: 1,900,000đ; MTTQ phường 25: 9,810,000đ; MTTQ phường 28: 14,221,000đ; MTTQ phường 27: 9,700,000đ; MTTQ phường 5: 3,800,000đ; MTTQ phường 17: 12,811,000đ; MTTQ phường 19: 4,350,000đ; MTTQ phường 7: 2,740,000đ.