Phường 28 – Tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 20-NQ/QU của Quận ủy về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng

39499
Ảnh: Ông Vũ Minh Giang - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường
thông tin nội dung của Chỉ thị số 23-CT/TU và Nghị quyết 20-NQ/QU

Ngày 21/8/2019, Ủy ban MTTQVN phường phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 20-NQ/QU của Quận ủy về thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng. Tham dự Hội nghị, có ông Hoàng Quốc Tiến – QUV, Chủ tịch HĐQT Công ty MTV Dịch vụ công ích quận; ông Đinh Bảo Quốc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; ông Vũ Minh Giang – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; cán bộ, công chức; đại diện Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng phường; đại diện cấp ủy chi bộ, khu phố, ban Công tác Mặt trận; đảng viên, tổ trưởng, tổ phó Tổ dân phố – Mặt trận trên địa bàn phường.

Tại hội nghị, ông Vũ Minh Giang – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đã thông tin một số nội dung cơ bản của Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Thành ủy về tăng cường lãnh, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố; Nghị quyết số 20-NQ/QU về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU và Kế hoạch số 119-KH/ĐU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn phường. Cụ thể, nội dung Chỉ thị số 23-CT/TU ban hành trong thời điểm này thể hiện sự quyết liệt trong công tác quản lý trật tự xây dựng gắn với việc kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp xây dựng sai phép, không phép trên địa bàn phường trong thời gian qua; trong đó tăng cường vai trò của hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội trong việc tuyên truyền, giám sát và phát hiện công trình vi phạm để thông tin xử lý kịp thời.

Bên cạnh đó, theo ông Đinh Bảo Quốc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cho biết “Chỉ thị 23-CT/TU của Thành ủy có tính cụ thể và kiên quyết với các nội dụng cụ thể như thời gian thực hiện trước đại hội Đảng các cấp, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp,… ; các nội dung đều hướng đến việc phải kiên quyết từ trong đội ngũ cán bộ, công chức, từ trong tổ chức cho đến hoạt động đời sống thường ngày của người dân”. Vì vậy, cần phải thực hiện đồng bộ từ các cấp ủy chi bộ đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức phải cam kết với tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị nơi sinh hoạt không vi phạm pháp luật về đất đai, quy hoạch và xây dựng; đặc biệt là việc Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện, các phường – xã – thị trấn cam kết với cấp ủy cấp trên trực tiếp về việc lập lại trật tự xây dựng đã thể hiện quyết tâm của lãnh đạo Thành phố trong việc chấn chỉnh công tác quy hoạch, quản lý xây dựng trong thời gian tới.

Ảnh: Quang cảnh các đại biểu tham dự hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp 05 ý kiến phát biểu với các nội dung như: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng và chỉnh trang đô thị; tuyên truyền, phổ biến các nội dung kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát và kết quả xử lý vi phạm về xây dựng, đất đai trên địa bàn phường để cảnh báo, ngăn ngừa vi phạm, nâng cao ý thức cảnh giác trong nhân dân; niêm yết công khai giấy phép xây dựng trước công trình thi công để người dân, tổ dân phố được biết; nâng cao ý thức của mỗi cán bộ, công chức và đảng viên và có thông báo cụ thể của Đảng ủy phường đến cơ quan, đơn vị mà đảng viên đang sinh hoạt vi phạm; phát huy vai trò, chức năng giám sát của Ban thanh tra nhân dân, khu phố, tổ dân phố – mặt trận; ứng dụng công nghệ thông tin thông qua việc thành lập các nhóm Zalo, Facebook để kịp thời thông tin 2 chiều giữa tổ dân phố – mặt trận đến hệ thống chính quyền các trường hợp xây dựng sai phép trái phép để kịp thời kiểm tra và xử lý.

Ảnh: Ông Đinh Bảo Quốc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tai hội nghị, ông Đinh Bảo Quốc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị. Đồng thời, đề nghị chính quyền tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng; nâng cao vai trò quản lý của chính quyền và thực thi pháp luật trong cán bộ, công chức và người dân; đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội phường tăng cường tuyên truyền, giám sát các công trình vi phạm, phối hợp chính quyền thực hiện cưỡng chế, buộc tháo dỡ các công trình sai phép, không phép; nắm tình hình dư luận trong nhân dân kịp thời báo cáo cấp ủy có biện pháp xử lý, nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/QU về thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng.

Kim Hương

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here