Hội nghị chuyên đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội quận”

43139
Ảnh: Quang cảnh các đại biểu tham dự hội nghị chuyên đề

Nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác giám sát, phản biện xã hội, giúp cho hệ thống chính trị – xã hội quận trong khối thi đua 1 thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng các mô hình, giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của hệ thống chính trị. Ngày 12/9/2019, Khối thi đua 1, quận Bình Thạnh (gồm Ban Tuyên giáo Quận ủy, Ban Dân vận Quận ủy; Ban Tổ chức Quận ủy, Ủy ban kiểm tra Quận ủy, Văn phòng Quận ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, Liên đoàn Lao động quận; Hội Cựu chiến binh quận; Hội chữ thập đỏ quận) tổ chức Hội nghị chuyên đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội quận”. Tham dự Hội nghị, có ông Lý Ngọc Thạch – UVTT, Trưởng Ban Dân chủ – Pháp luật Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; ông Nguyễn Văn Cảnh – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; bà Nguyễn Thu Hương – UVBTV, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận; ông Cao Hồng Hà – QUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Ban xây dựng Đảng; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận; Ban Thường vụ các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội quận trong khối thi đua.

Anhe: Ông Nguyễn Đức Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận
đã phát biểu báo cáo đề dẫn tại hội nghị

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Đức Tiến – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận đã phát biểu báo cáo đề dẫn về“Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội quận. Cụ thể, thời gian trước khi có Quyết định số 217/QĐ-TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị  “Về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội” (gọi tắt là Quyết định 217/QĐ-TW), công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị – xã hội chưa phát huy hết vai trò, chức năng, nhiệm vụ theo quy định nhất là ở cơ sở, còn lúng túng, chưa biết lựa chọn nội dung, đối tượng để tập trung giám sát, mặc dù đã có Luật Mặt trận và một số văn bản của Đảng, Nhà nước đều nói đến công tác giám sát. Nhưng từ khi có Quyết định số 217/QĐ-TW và các văn bản của Trung ương, Thành ủy có liên quan thì đây là điều kiện, cơ chế để Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội quận, phường phát huy vai trò, chức năng trong việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội rõ hơn, đạt hiệu quả hơn.

Ảnh: Bà Nguyễn Thu Hương - UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận
phát biểu chủ trì tại hội nghị

Từ năm 2013 đến nay, công tác giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội có nhiều tiến bộ, hình thức giám sát đa dạng, nội dung giám sát trên nhiều lĩnh vực, cách thức tổ chức có nhiều sáng tạo, đưa ra nhiều kiến nghị thiết thực, sát với yêu cầu và điều kiện thực tế. MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội quận đã tổ chức 37 cuộc tập huấn kỹ năng giám sát; 74 cuộc giám sát chuyên đề trong đó MTTQ quận giám sát 22 cuộc, Hội Liên hiệp phụ nữ quận 09 cuộc, Hội Cựu chiến binh quận 09 cuộc, Liên đoàn Lao động quận 26 cuộc, Quận đoàn 08 cuộc. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội phường giám sát 487 cuộc, nội dung tập trung trên các lĩnh vực đời sống xã hội, chính sách đối với phụ nữ khuyết tật, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, giám sát việc thực hiện quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác thu nộp các loại quỹ trong dân… Qua giám sát đã phát hiện 01 số vấn đề bất cập, các kiến nghị của đoàn giám sát được các đối tượng giám sát tiếp thu và có giải pháp để thực hiện tốt hơn; các cấp chính quyền từng bước cải tiến quy trình công vụ, phong cách phục vụ Nhân dân có chuyển biến rõ nét. Về hoạt động phản biện xã hội, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị tổ chức 161 cuộc hội nghị góp ý dự thảo Luật và các văn bản có liên quan quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt, dự án lắp đặt cống hộp Rạch Cầu Sơn trong các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ quận, Ban chấp hành các đoàn thể và hệ thống Mặt trận cơ sở với 22.420 lượt người dự, phát biểu 649 lượt ý kiến với 936 nội dung ý kiến. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác giám sát, phản biện xã hội của hệ thống Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị xã hội trong thời gian qua vẫn còn những hạn chế, cụ thể công tác phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội của một vài phường vẫn còn lúng túng trong công tác tổ chức thực hiện, thiếu kinh nghiệm thực hiện phản biện xã hội; việc tham gia giám sát, phản biện còn hạn chế, chưa đồng đều ở các đoàn thể; chất lượng giám sát, phản biện đối với chính quyền chưa cao, nhất là chưa chọn được đúng và kịp thời một số lĩnh vực mà Nhân dân, đoàn viên, hội viên, quan tâm để tổ chức giám sát như: Những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, quy hoạch, đền bù, ô nhiễm môi trường, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Một số cơ sở công tác giám sát chưa kịp thời, kỹ năng vận còn hạn chế, việc lựa chọn nội dung giám sát chưa phù hợp.

Ảnh: Ông Lý Ngọc Thạch - UVTT, Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố phát biểu định hướng tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tham gia phát biểu 05 ý kiến với các nội dung, trong đó tập trung một số nội dung như: công tác hướng dẫn của Ban Dân vận về việc thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội theo Quyết định số 217,218-QĐ/TW của Bộ Chính trị trong thời gian qua; giải pháp lãnh chỉ đạo nâng cao hiệu quả chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể quận trong thời gian tới; Hội Liên hiệp Phụ nữ trao đổi những thuận lợi, khó khăn, kinh nghiệm và giải pháp thực hiện giám sát; Đoàn Thanh niên quận trao đổi về nội dung rèn luyện nâng cao bản lĩnh, kỹ năng, phương pháp giám sát cho cán bộ đoàn cơ sở; Hội Cựu Chiến binh quận trao đổi thuận lợi, khó khăn về phương pháp tổ chức và cách làm hiệu quả trong thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội ở cấp phường; Liên đoàn Lao động quận trao đổi về thuận lợi, khó khăn, phương pháp tổ chức và cách làm hiệu quả trong thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của tổ chức công đoàn nhằm thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động thời gian qua.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lý Ngọc Thạch – UVTT, Trưởng Ban Dân chủ – Pháp luật Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố cũng đề xuất một số giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội quận, phường trong thời gian tới, cụ thể cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định 217/QĐ-TW và các văn bản có liên quan trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên; cần chủ động phối hợp với chính quyền xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát và phản biện xã hội hằng năm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình, chú ý chọn những vấn đề mà người dân, dư luận xã hội đang quan tâm; thực hiện đảm bảo quy trình giám sát, phản biện; nắm chắc tình hình dư luận, tâm tư, nguyện vọng trong Nhân dân và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Đồng thời, kịp thời tham mưu cấp ủy củng cố, đào tạo, quy hoạch, bố trí, sử dụng, luân chuyển cán bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội, đảm bảo tiêu chuẩn, có uy tín và tâm huyết để thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội đạt hiệu quả cao nhất; phát huy tốt vai trò, trí tuệ của các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ban Tư vấn, các nhân sĩ, trí thức thuộc các giới, các dân tộc, tôn giáo, các chuyên gia, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân trong triển khai thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội.

Thiện Tâm

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here