Khu phố 2, Phường 3 – Tổ chức tọa đàm về Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

34078
Ảnh: Đại biểu tham gia đóng góp giải pháp trong hội nghị

Ngày 02/8/2019, Ban Công tác Mặt trận Khu phố 2, Phường 3 tổ chức Hội nghị tọa đàm tìm giải pháp nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019. Tham dự hội nghị, có bà Ma Thị Thùy Linh – Chủ tịch MTTQVN Phường; cán bộ Địa chính, Xây dựng và Môi trường phường; đại diện các đoàn thể phường; đại diện cấp ủy; trưởng, phó khu phố, các chi hội đoàn thể khu phố; tổ trưởng, tổ chức 16 tổ trưởng TDP-MT trên địa bàn khu phố.

Tại hội nghị tọa đàm, các đại biểu cũng đã đưa ra một số giải pháp xoay quanh các vấn đề về việc xả rác không đúng nơi quy định, các quán ăn hay đổ nước thải xuống cống gây tắc cống, về việc giữ gìn vệ sinh ở mảnh đất trống trước chùa Phổ Hiền, kết quả có 07 ý kiến phát biểu. Kết luận tọa đàm, bà Vũ Thị Vân – Trưởng Ban Công tác Mặt trận Khu phố tiếp thu các ý kiến đóng góp, đồng thời đề nghị các đại biểu hưởng ứng cùng với khu phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động thông qua việc tuyên truyền tại các trạm tin khu phố, băng rôn góp phần tuyên truyền hiệu quả sâu rộng đến từ hộ dân trên địa bàn khu phố.

Ảnh: Ông Võ Thanh Nhàn - Trưởng khu phố trả lời ý kiến tại hội nghị

Thông qua hội nghị, nhằm giúp cho Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường có những giải pháp, mô hình mới để thực hiện có nâng cao tỷ lệ và chất lượng của Tổ dân phố và Khu phố văn hóa. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các hoạt động phong trào gắn với việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, thực hiện nếp sống văn minh đô thị và các chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động kết hợp tổ chức các hoạt động thiết thực gắn với các nội dung cuộc vận động và tiêu chuẩn xây dựng các mô hình văn hóa, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương và nâng cao chất lượng cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, toàn diện, thực chất và bền vững.

Huy Khôi

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here