Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – 88 năm xây dựng và phát triển

473

🎉Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – 88 năm xây dựng và phát triểnTin tưởng và nhiều kỳ vọng ở nhiệm kỳ mới!🎇#daihoi#con6ngay⏱

Người đăng: Mặt Trận Tổ Quốc Quận Bình Thạnh vào Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here