Phường 14 – Tọa đàm thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”

10309
Ảnh: Ông Nguyễn Trung Trực - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường
thông qua đề dẫn báo cáo thực hiện cuộc vận động

Ngày 14/6/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức Tọa đàm Chỉ thị 19-CT/TU thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”. Tham dự hội nghị, có ông Nguyễn Trung Trực – ĐUV, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường; đại diện UBND, các đoàn thể phường, Ban Chỉ huy Công an phường; đại diện Cấp ủy, khu phố, Ban Công tác Mặt trận khu phố; Tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố và Nhân dân trên địa bàn phường.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Trung Trực đã thông qua đề dẫn báo cáo và đưa ra một số giải pháp thực hiện tốt Chỉ thị 19-CT/TU trong đó tập trung công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp không xả rác ra đường và kênh rạch; giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm và thay đổi tập quán của từng gia đình và cá nhân thực hiện phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu sử dụng đồ vật nhựa không phân hủy.

Ảnh: Ông Nguyễn Trung Trực thông tin, hướng dẫn phân loại rác tại nguồn
trong nội dung tờ gấp tuyên truyền

Hội nghị ghi nhận được 07 ý kiến đóng góp từ các đại biểu xoay quanh các nội dung như: ý kiến về cách thức để phân loại rác tại nguồn; các quy định về xử phạt và mức xử phạt cho các hành vi vi phạm trong lĩnh vực môi trường; ý kiến trao đổi giải pháp về giữ gìn vệ sinh tại các tuyến hẻm, lòng lề đường trên địa bàn phường; ý kiến về việc đổi mới hình thức tuyên truyền phân loại rác tại nguồn đến từng hộ gia đình,….

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trung Trực cũng ghi nhận và mong muốn các đại biểu tham dự hội nghị tiếp tục tuyên truyền cho người thân và mọi người dân xung quanh, thể hiện vai trò hạt nhân trong việc thực hiện bảo vệ môi trường thông qua bỏ thải rác đúng nơi quy định, thực hiện phân loại rác thải, hạn chế việc sử dụng đồ nhựa không phân hủy, khuyến khích sử dụng các vật dụng sử dụng nhiều lần góp phần thực hiện nếp sống văn minh đô thị, tạo động lực và sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ảnh: Trao tặng túi thân thiện cho các đại biểu tham dự hội nghị

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường cũng đã trao tặng 35 túi thân thiện và phát hơn 1200 tờ gấp tuyên truyền về quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; nội dung tuyên truyền, hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2020 trong đó hướng dẫn người dân phân biệt: Nhóm chất thải hữu cơ dễ phân hủy, nhóm chất thải tái chế, tái sử dụng và nhóm chất thải còn lại với môi trường cho các hộ dân trên địa bàn khu phố 1 và đại biểu tham dự.

Thiên Thanh

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here