Phường 19 – Tổ chức bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân

3789
Ảnh: Các đại biểu giơ tay biểu quyết tại hội nghị

Căn cứ Nghị định 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; Thông tri số 25/TTr-MTTW-BTT ngày 10/8/2017 của Ban Thường trực ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban TTND, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại xã, phường, thị trấn; Hướng dẫn số 01/HD-MTTQ-BTT ngày 23/7/2019 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thạnh về tổ chức Hội nghị Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 – 2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận 4 khu phố tổ chức thực hiện bầu Thành viên Ban Thanh tra nhân dân phường nhiệm kỳ 2019 – 2021.

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp bầu Trưởng ban, Phó ban TTND phường

Từ ngày 07/9/2019 đến ngày 09/9/2019, các Ban công tác Mặt trận khu phố phối hợp cùng Trưởng khu phố đã tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân Khu phố bầu Thành viên Ban Thanh tra nhân dân Phường nhiệm kỳ 2019 – 2021. Thành phần tham dự Hội nghị gồm có: cử tri đại diện hộ gia đình; toàn thể thành viên Ban công tác Mặt trận; Trưởng khu phố, Phó trưởng khu phố, khách mời đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường.Qua 4 buổi tổ chức Hội nghị đã có 216 cử tri/400 cử tri đại diện hộ gia đình tham dự, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc cử đại diện tham gia Ban Thanh tra nhân dân phường, thực hiện chức năng giám sát, phòng chống tham nhũng tại địa phương.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị đại biểu nhân dân Khu phố 4, Phường 19

9 vị trúng cử theo đúng phân bổ số lượng thành viên mà Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường quy định.Các đại biểu được trúng cử Thành viên Ban TTND là những người có uy tín, có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ, có hiểu biết về chính sách, pháp luật và tự nguyện tham gia Ban TTND; Là người thường trú tại địa bàn phườngvà không phải là người đương nhiệm trong Ủy ban nhân dân phường.

Ảnh: Ông Tô Thành Thật – Chủ tịch MTTQ phường (bìa trái) 
và bà Diệp Dỉu Thẩy – Trưởng Khu phố 1 (bìa phải)
tặng hoa chúc mừng cho các vị trúng cử nhiệm kỳ 2019 – 2021.

Sau khi bầu xong 9 vị thành viên Ban Thanh tra, ngày 10/9/2019, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường, cuộc họp thành viên Ban Thanh tra nhân dân bầu Trưởng ban, Phó ban nhiệm kỳ 2019 – 2021 đã được diễn ra tại phòng họp tầng 2/UBND phường. Kết quả bà Đào Thị Quỳnh được tín nhiệm làm trưởng ban, ông Huỳnh Nhuận Thắng được tín nhiệm làm phó ban. Dự kiến Hội nghị Ban Thanh tra nhân dân Phường 19, nhiệm kỳ 2019 – 2021 sẽ được tổ chức vào ngày 19/9/2019 tại Hội trường UBND phường.

Thành Thật

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here