Phường 22 – Tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” năm 2019

12212

Ngày 20/6/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 22 phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” năm 2019. Tham dự hội nghị, ông Đỗ Văn Đức – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường, ông Đoàn Văn Mười – ĐUV, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường, ông Trần Văn Bảy – ĐUV, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường. Các ông, bà Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường; Đại diện Cấp ủy; Trưởng, Phó Khu phố; Trưởng, Phó Ban công tác mặt trận khu phố; Tổ Trưởng, Tổ Phó 78 Tổ dân phố – Mặt trận và Nhân dân trên địa bàn phường.

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe lãnh đạo Đảng ủy phường báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp, kiến nghị của nhân dân tại các buổi tiếp xúc cử tri và phần trả lời của lãnh đạo phường trong thời gian qua. Cơ bản các đại biểu đều đồng tình với báo cáo trả lời của lãnh đạo phường.

10 lượt ý kiến đưa ra các đề xuất, chia sẻ, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương về một số vấn đề còn khó khăn, vướng mắc về vệ sinh môi trường như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Ủy, Ủy ban nhân dân phường cần cụ thể hóa. Phường, Khu phố, Tổ dân phố tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”; Phường cần chi ngân sách gắn camera ở các điểm nóng về rác để nhắc nhở người dân thực hiện tốt hơn; cần có biện pháp chế tài với những hành vi đổ rác không đúng nơi quy định. Các cơ sở sản xuất bao ni lông đề nghị các ngành, các cấp chuyển đổi ngành nghề cho các cơ sở này. Đề nghị tập trung vào chương trình giáo dục cho các em học sinh từ trong ghế nhà trường từ đó các em có ý thức tốt hơn. Đội thu gom rác phải lấy rác đúng giờ; người dân phải phân rác tại nguồn. Đề nghị Thành phố cần có những thùng rác trên các tuyến đường công cộng…..  

Với tinh cầu thị, lắng nghe, lãnh đạo phường đã tiếp thu toàn bộ những ý kiến, đề xuất của nhân dân. Những vụ việc, vấn đề mà các đại biểu đề xuất, trao đổi đều được các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy và UBND phường trả lời cụ thể, xác đáng ngay tại buổi tiếp xúc, đối thoại.

Thông qua hội nghị tiếp xúc, đối thoại giúp cho lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường lắng nghe những vấn đề người dân quan tâm trong thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”. Qua đó, có những giải pháp khắc phục vấn đề còn hạn chế góp phần nâng cao được vai trò trách nhiệm của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể phường, từng cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước, công khai các loại thủ tục hành chính tạo được lòng tin của Nhân dân đối với chính quyền, tạo sự đồng thuận thực hiện tốt Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” tại địa phương năm 2019.

Trương Liễu P22

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here