Phường 26 – Tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy

3324
Ảnh: Quang cảnh các đại biểu tham dự hội nghị

Ngày 03/10/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã tổ chức hội nghị quán triệt nội dung Chỉ thị 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố, Nghị quyết số 20-NQ/QU của Quận ủy về công tác QLNN về trật tự xây dựng. Tham dự hội nghị, có ông Nguyễn Đức Tiến – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận; ông Phan Quang Khánh – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường; các vị ủy viên MTTQ phường, thành viên Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng phường; cán bộ công chức UBND phường; Trưởng, phó ban Công tác Mặt trận 6 khu phố, tổ trưởng, tổ phó 98 Tổ dân phố – Mặt trận.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Nguyễn Đức Tiến – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận quán triệt nội dung Chỉ thị 23-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố, Nghị quyết số 20 của Quận ủy về công tác QLNN về trật tự xây dựng. Chỉ thị 23-CT/TU của Thành ủy và Nghị quyết số 20 của Quận ủy có tính cụ thể và kiên quyết, xác định nhiệm vụ, mốc thời gian rất cụ thể, yêu cầu công việc cụ thể hướng đến việc xử lý đội ngũ cán bộ và trách nhiệm người đứng đầu nếu để tình trạng vi phạm trật tự xây dựng xảy ra ở địa phương mình quản lý.

Ảnh: Ông Nguyễn Đức Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận
triển khai các nội dung liên quan.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Tiến – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận đề nghị hệ thống Mặt trận cần đẩy mạnh tuyên truyền, nắm vững quy định về quy hoạch đất đai, xây dựng. Tăng cường phối hợp với Chính quyền, các tổ chức thành viên Mặt trận giám sát, nắm bắt tình hình, kịp thời thông tin các trường hợp xây dựng sai phép, không phép, lấn chiếm đất công đến cấp có thẩm quyền.

Ý kiến tại hội nghị, đa số các đại biểu cho rằng cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai, xây dựng và chỉnh trang đô thị, các thủ tục hành chính liên quan đất đai, xây dựng với nội dung thiết thực, hình thức phù hợp đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường.

Minh Luân

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here