Tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận tháng 10 năm 2019

289
Ảnh: Quang cảnh các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị

Sáng ngày 17/10/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận đã tổ chức Hội nghị Hội nghị giao ban Công tác Mặt trận tháng 10 năm 2019. Tham dự hội nghị, có ông Bùi Văn Hải – Đại diện Ban Dân vận Quận ủy. Chủ trì hội nghị ông Nguyễn Đức Tiến – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 20 phường.

Ảnh: Quang cảnh các đại biểu tham dự hội nghị

Trong tháng 10 năm 2019, công tác phối hợp giữa Uỷ ban MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên và cơ quan, ban, ngành các cấp trong việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và các chương trình phối hợp ngày càng chặt chẽ. Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, được quan tâm thực hiện. Các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị… được đoàn viên, hội viên, nhân dân, các chức sắc tôn giáo, đồng bào dân tộc hưởng ứng tích cực. Hệ thống Mặt trận cơ sở đã chủ động phối hợp chính quyền, các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai có hiệu quả các phong trào, các chương trình phối hợp liên tịch đã ký kết, trong đó, nổi bật rõ nét nhất là ký kết thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”. Công tác an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả, tính đến 30/9/2019, MTTQ quận, phường đã vận động các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia đóng góp ủng hộ quỹ Vì người nghèo với số tiền 5.658.778.199đ, qua đó Ban vận động Vì người nghèo quận đã xây dựng 02 căn nhà tình thương; tặng 2.491 suất quà; tặng 82 suất học bổng. Ban vận động Vì người nghèo phường đã xây dựng 02 căn nhà tình thương (P11, 21), sửa chữa, chống dột 07 căn (P1, 7, 12, 13, 25, 26); trao tặng 480 suất học bổng; hỗ trợ phương tiện đi học cho 01 học sinh (P12); tặng 4.015 suất quà; hỗ trợ 3.447 thẻ BHYT, trợ cấp đột xuất cho 34 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn và các hoạt động chăm lo. Cùng với đó, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; củng cố tổ chức, kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận cơ sở.

Phương hướng trong tháng 11, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phường tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên tập trung thực hiện một số nội dung như: tiếp tục tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX thông qua website và trang Fanpage của Mặt trận quận; thực hiện đợt cao điểm chăm lo dân nghèo (17/10/2019 -18/11/2019); giám sát công tác quản lý nhà nước về xây dựng; giao ban dư luận xã hội và Ban Công tác mặt trận khu phố quý 4/2019; chuẩn bị tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết ở các khu dân cư…

Ảnh: Ông Nguyễn Đức Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận
phát biểu kết luận tại hội nghị giao ban

Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Tiến – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Việt Nam quận đề nghị Mặt trận 20 phường tiếp tục phát huy kết quả những phong trào thi đua tại địa phương, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”; tập trung thực hiện tốt công tác giám sát công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn; hướng dẫn và chuẩn bị tổ chức ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư.

Thiện Tâm

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here