Tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng năm 2019

628

Ngày 14/6/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019 – 2024; sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thu Hương – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, chủ trì hội nghị; ông Phan Văn Định – QUV, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. Các ông, bà đại diện các Ban của Hội đồng nhân dân, Ban Tổ chức Quận ủy, Ban Dân vận Quận ủy, các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận.

Ảnh: Bà Huỳnh Bá Thụy Khanh - UVTT Ủy ban MTTQ quận thông qua dự thảo 
tóm tắt báo cáo tình hình công tác Mặt trận 6 tháng năm 2019

Thay mặt, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, bà Huỳnh Bá Thụy Khanh – UVTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận đã thông qua dự thảo tóm tắt báo cáo tình hình công tác Mặt trận 6 tháng và chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2019, cụ thể:

Trong 6 tháng đầu năm 2019, hệ thống Mặt trận Tổ quốc quận, phường tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, tăng cường tuyên truyền vận động tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Cụ thể, Mặt trận Tổ quốc quận đã phát động hội thi “Dấu ấn một nhiệm kỳ và vai trò của hệ thống Ủy ban MTTQ TPHCM trong thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14”; Hội thi trực tuyến tìm hiểu “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các kỳ Đại hội” đến Cán bộ, đoàn viên, hội viên, Nhân dân trên địa bàn quận.

Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng; chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo; tham gia xây dựng Đảng xây dựng chính quyền, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, nhiệm kỳ 2019 – 2024 vào ngày 26, 27/3/2019 với 191 đại biểu chính thức và 135 đại biểu khách mời tham dự. Đại hội đã lựa chọn, hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bình Thạnh nhiệm kỳ 2019 – 2024 bảo đảm tính tiêu biểu, đại diện, thiết thực gồm 65 vị; hiệp thương cử Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 01 đại biểu đương nhiên, 10 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Hoạt động chăm lo đời sống nhân dân nhất là người nghèo, gia đình chính sách, các gia đình khó khăn được triển khai thường xuyên, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, Mặt trận quận đã trích từ Quỹ “Vì người nghèo” và vận động, tiếp nhận từ các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp với tổng số 3.428 suất quà tặng cho các hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, cán bộ Mặt trận, hội viên, đoàn viên, thanh niên chậm tiến tiêu biểu, thanh niên tái hòa nhập cộng đồng, tù tha về, người lao động phổ thông, các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, Hội người mù, các cụ già neo đơn ở mái ấm Vinh Sơn và chùa Diệu Pháp, hỗ trợ vé xe cho công nhân về quê đón Tết, chăm lo cho hộ nghèo tỉnh Long An … với tổng số tiền 1.825.750.000đ (trong đó chi từ quỹ Vì người nghèo 2.667 suất, tổng số tiền 1.198.000.000đ; ngân sách cấp: 661 suất, tổng số tiền 608.250.000đ).

Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tập trung thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”; 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội, cuộc vận động “Vì người nghèo”. Kết quả 6 tháng năm 2019, đã vận động quỹ “Vì người nghèo” được số tiền 3.814.047.278 đồng. Từ nguồn quỹ này, đã tặng 2.474 suất quà; tặng 50 suất học bổng. Ban vận động Vì người nghèo phường đã xây dựng 01 căn nhà tình thương (Phường 11), sửa chữa, chống dột 04 căn (Phường 1, 12, 13, 26); trao tặng 21 suất học bổng (Phường 21); hỗ trợ phương tiện đi học cho 01 học sinh (Phường 12) tặng 3.661 suất quà; hỗ trợ 3.447 thẻ BHYT, trợ cấp đột xuất cho 14 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn và các hoạt động chăm lo.

Ảnh: Ông Phan Văn Định - QUV, Phó Chủ tịch UBND quận thông tin 
tình hình kinh tế, văn hóa, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2019

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe ông Phan Văn Định – Quận Ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận báo cáo tình hình thực hiện kinh tế, văn hóa, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2019. Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2019 kinh tế quận tiếp tục tăng trưởng khá, đời sống vật chất tinh thần người dân được cải thiện, nâng lên.

Ảnh: Các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 
biểu quyết thông qua các dự thảo

Tại hội nghị, các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận đã biểu quyết thông qua dự thảo báo cáo Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 công tác Mặt trận và dự kiến chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2019; quy chế làm việc của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, nhiệm kỳ 2019 – 2024; đồng thời hiệp thương thống nhất bổ sung ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và bổ sung nhân sự Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông Nguyễn Đức Tiến, nguyên Phó Phòng Văn hóa – Thông tin quận giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, nhiệm kỳ 2019 – 2024 thay bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa được điều động về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố.

Ảnh: Bà Nguyễn Thu Hương - UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ quận (phải)
trao hoa chúc mừng ông Nguyễn Đức Tiến trong hội nghị

Thiện Tâm

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here