Thứ Tư, Tháng Năm 22, 2019

MUỐN CHỐNG THAM Ô, LÃNG PHÍ, PHẢI CHỐNG BỆNH QUAN LIÊU

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xác định quan liêu là một trong những căn bệnh rất nguy hại đến đạo đức...

Công tác chăm lo người nghèo

Công tác Dân tộc - Tôn giáo

Hoạt động Mặt trận Tổ quốc phường

Phường 13 – Tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường...

Ngày 20/3/2019, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận...

Phường 21 – Tuyên truyền Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 6/7/2011 về tiếp tục...

Ngày 25/01/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường 21 tổ chức Hội nghị tuyên truyền Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 về tiếp...

Phường 2 – Hưởng ứng cuộc vận động “Người dân Thành phố không xả...

Sáng ngày 18/3/2019, phường 2 tổ chức phát động tổng vệ sinh tại các khu dân cư và trao tặng 200 túi giấy tự...

Phường 21 – Tuyên truyền Nghị định số 46/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính...

Vào lúc 19g00 ngày 14/3/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường 21 tổ chức Hội nghị tuyên truyền tuyên truyền Nghị định 46/2016/NĐ-CP...

Phường 24 – Tổ chức chuyến đi “Hành trình đến với lịch sử”

Ngày 24/5/2019, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường 24 đã phối hợp với Đoàn Thanh niên - Hội Liên...

Công tác Dân chủ - Pháp luật

- Advertisement -