Thứ Bảy, Tháng Bảy 20, 2019

Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ...

         Ngày 10/5/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thạnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03...

Mạng xã hội và những mặt trái đáng lưu tâm

Với tốc độ phát triển chóng mặt của mạng xã hội, thông tin được chia sẻ nhanh chóng, tạo nên sức lan...

TP.HCM vào top 20 thành phố điểm đến của tương lai

Báo cáo “Destination 2030” (Điểm đến 2030) mới đây của Tổ chức World Travel & Tourism Council đã đưa Thành phố Hồ...

Công tác chăm lo người nghèo

Công tác Dân tộc - Tôn giáo

Phường 13 – Khởi công công trình xây dựng nhà tình...

Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI,...

Hoạt động Mặt trận Tổ quốc phường

Phường 5 – Phối hợp tuyên truyền Nghị định 05/2011/NĐ-CP về thực hiện...

Ngày 12/4/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 5 phối hợp Ủy ban nhân dân phường tổ chức Hội...

Phường 24 – Tổ chức chuyến đi “Hành trình đến với lịch sử”

Ngày 24/5/2019, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường 24 đã phối hợp với Đoàn Thanh niên - Hội Liên...

Phường 13 – Tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường...

Ngày 20/3/2019, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận...

Phường 3 – Tổ chức mít – tinh hưởng ứng tháng hành động phòng,...

Sáng ngày 26/6/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và Ủy ban nhân dân phường phối hợp tổ chức...

Phường 21 – Tuyên truyền Nghị định số 46/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính...

Vào lúc 19g00 ngày 14/3/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường 21 tổ chức Hội nghị tuyên truyền tuyên truyền Nghị định 46/2016/NĐ-CP...

Công tác Dân chủ - Pháp luật

- Advertisement -