Thứ Tư, Tháng Sáu 26, 2019

NGƯỜI CÁN BỘ MẶT TRẬN – MIỆNG NÓI TAY LÀM

  Nhắc đến người phụ nữ dáng nhỏ, tóc dài, thường xuyên tham gia các hoạt động của khu phố, của phường với chiếc xe...

Công tác chăm lo người nghèo

Công tác Dân tộc - Tôn giáo

Phối hợp tổ chức họp mặt nhân dịp Lễ Phật Đản...

Sáng 15/5, Quận ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt...

Hoạt động Mặt trận Tổ quốc phường

Phường 24 – Tổ chức chuyến đi “Hành trình đến với lịch sử”

Ngày 24/5/2019, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường 24 đã phối hợp với Đoàn Thanh niên - Hội Liên...

Phường 21 – Tuyên truyền Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 6/7/2011 về tiếp tục...

Ngày 25/01/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường 21 tổ chức Hội nghị tuyên truyền Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 về tiếp...

Phường 21 – Tuyên truyền Nghị định số 46/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính...

Vào lúc 19g00 ngày 14/3/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường 21 tổ chức Hội nghị tuyên truyền tuyên truyền Nghị định 46/2016/NĐ-CP...

Phường 13 – Tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường...

Ngày 20/3/2019, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận...

Phường 5 – Phối hợp tuyên truyền Nghị định 05/2011/NĐ-CP về thực hiện...

Ngày 12/4/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 5 phối hợp Ủy ban nhân dân phường tổ chức Hội...

Công tác Dân chủ - Pháp luật

- Advertisement -