Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2019

Khi thành công càng phải khiêm tốn, chớ có tự kiêu...

Ngày 20 tháng 3 năm 1958, tại Hội nghị cao cấp toàn quân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu hai nhiệm vụ trước...

Công tác chăm lo người nghèo

Công tác Dân tộc - Tôn giáo

Hoạt động Mặt trận Tổ quốc phường

Phường 11 – Thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc...

Phường 28 – Tuyên truyền và tọa đàm “Tiếp tục thực hiện, đổi mới...

Nhằm không ngừng củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần hoàn...

Phường 2 – Hưởng ứng cuộc vận động “Người dân Thành phố không xả...

Sáng ngày 18/3/2019, phường 2 tổ chức phát động tổng vệ sinh tại các khu dân cư và trao tặng 200 túi giấy tự...

Phường 21 – Tuyên truyền Nghị định số 46/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính...

Vào lúc 19g00 ngày 14/3/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường 21 tổ chức Hội nghị tuyên truyền tuyên truyền Nghị định 46/2016/NĐ-CP...

Phường 21 – Tuyên truyền Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 6/7/2011 về tiếp tục...

Ngày 25/01/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường 21 tổ chức Hội nghị tuyên truyền Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 về tiếp...

Công tác Dân chủ - Pháp luật

- Advertisement -