Thứ Bảy, Tháng Bảy 20, 2019

Phối hợp tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí...

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2019-2024,...

Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ...

         Ngày 10/5/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thạnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03...

Tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt...

Ngày 14/6/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt...

Kết quả Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc quận...

Thực hiện công tác tuyên truyền sau Đại hội, nhằm báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt...

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận...

  Sau thời gian chuẩn bị chu đáo, khẩn trương, Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam quận Bình Thạnh nhiệm kỳ 2019 - 2024...

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 20...

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 20 phường đã được tiến hành từ ngày 28/12/2018 đến ngày 26/02/2019. Đại hội...
- Advertisement -

Tin tức mới

Nên đọc