Thứ Hai, Tháng Chín 23, 2019
Trang chủ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

PHÁT HUY HIỆU QUẢ MÔ HÌNH “MỖI TẬP THỂ MỘT CÔNG TRÌNH THIẾT THỰC,...

Mô hình “Mỗi tập thể một việc làm thiết thực, mỗi cá nhân một việc làm tốt” xuất phát từ năm 2011 qua việc thực...

Tin tức mới

Nên đọc