Thứ Năm, Tháng Tám 13, 2020
Trang chủ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY NÀY NĂM XƯA

Ngày 19 tháng 3. “Đặc công tức là công tác đặc biệt, là vinh dự đặc biệt”. Ngày 19-3-1967, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Thủ...

PHÁT HUY HIỆU QUẢ MÔ HÌNH “MỖI TẬP THỂ MỘT CÔNG TRÌNH THIẾT THỰC,...

Mô hình “Mỗi tập thể một việc làm thiết thực, mỗi cá nhân một việc làm tốt” xuất phát từ năm 2011 qua việc thực...

Tin tức mới

Nên đọc