Thứ Năm, Tháng Tám 13, 2020
Trang chủ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Khi thành công càng phải khiêm tốn, chớ có tự kiêu tự đại

Ngày 20 tháng 3 năm 1958, tại Hội nghị cao cấp toàn quân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu hai nhiệm vụ trước...

Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và...

         Ngày 10/5/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thạnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03...

Tin tức mới

Nên đọc