Thứ Tư, Tháng Một 22, 2020
Trang chủ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Khi thành công càng phải khiêm tốn, chớ có tự kiêu tự đại

Ngày 20 tháng 3 năm 1958, tại Hội nghị cao cấp toàn quân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu hai nhiệm vụ trước...

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY NÀY NĂM XƯA

Ngày 19 tháng 3. “Đặc công tức là công tác đặc biệt, là vinh dự đặc biệt”. Ngày 19-3-1967, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Thủ...

Tin tức mới

Nên đọc