Những con số nổi bật về nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh

328

Trải qua 10 kỳ đại hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch – vững mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân; góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố.

Đại hội MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 sẽ diễn ra trong hai ngày: 27 và 28/6/2019, tại Hội trường Thành phố (số 111 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, Quận 3, TP.HCM) với chủ đề Đại hội: “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Nghĩa tình”. Đây là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong bối cảnh Thành phố đang tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh – hiện đại – nghĩa tình.

Nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã khép lại một nhiệm kỳ với nhiều kết quả trong công tác của Mặt trận Thành phố. Dưới đây là những con số nội bật về 05 công tác chính của Mặt trận Thành phố trong nhiệm kỳ 2014 – 2019 vừa qua.

Thiện Tâm

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here