Phường 12 – Tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và Sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2019

1507
Ảnh: Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường lần thứ 3,
nhiệm kỳ 2019 – 2024 và sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu 2019

Ngày 27/6/2019, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019 – 2024; sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2019 và thông qua Dự thảo chương trình phối hợp thống nhất hành động của mặt trận phường 6 tháng cuối năm 2019.

Tham dự hội nghị, có bà Hồ Nguyễn Mai Trâm – ĐUV – Phó chủ tịch HĐND phường; ông Tô Trung Chính – ĐUV – Phó Chủ tịch UBND phường; ông Nguyễn Đức Hoàng Dũng – ĐUV – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường; các ông bà là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường; đại diện các ban ngành đoàn thể; Cấp ủy khu phố, Ban công tác mặt trận 4 khu phố, tổ trưởng các Tổ dân phố – Mặt trận trên địa bàn phường.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, bà Mai Thị Ánh Tuyết – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả công tác mặt trận trong 6 tháng đầu năm 2019 và ông Nguyễn Đức Hoàng Dũng – ĐUV – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường thông qua dự thảo chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 6 tháng cuối năm 2019.

Ảnh: Ông Nguyễn Đức Hoàng Dũng - Chủ tịch UB.MTTQVN phường
thông qua dự thảo chương trình phối hợp thống nhất hành động

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2019, hệ thống Mặt trận từ phường đến khu phố đã cơ bản tập trung hoàn thành các nội dung Nghị quyết của Đảng ủy Phường và chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc phường nhiệm kỳ 2019-2024; Tổ chức và phối hợp tổ chức 04 hội thi, 02 hội nghị chuyên đề, 01 hội nghị đối thoại với nhân dân thu hút số lượng lớn người tham gia. Vận động được 01 cơ sở tôn giáo đăng ký mô hình cộng đồng tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường công tác vận động ủng hộ quỹ Vì người nghèo được trên 170.000.000 đồng, đạt 64%; quỹ Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc được trên 32.000.000 đồng, đạt 80% chỉ tiêu quận giao. Tạo nhóm Zalo giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường với trưởng, phó ban Công tác mặt trận 4 khu phố, nhóm Zalo công tác tuyên truyền đến thành viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường Ban Thanh tra Nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng, Ban Công tác Mặt trận 4 khu phố, Ban Tư vấn dân chủ – pháp luật; Ban tư tư vấn tôn giáo – dân tộc với 127 thành viên. Qua đó, thông tin các nội dung, công việc nhanh chóng, kịp thời. Xây dựng quy chế hoạt động của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường nhiệm kỳ 2019 – 2024; quy chế hoạt động của Ban tư vấn Dân tộc – Tôn giáo, ban tư vấn Dân chủ – Pháp luật. Trong 6 tháng cuối năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường dự kiến tập trung nhiều hơn nữa trong công tác giám sát, phản biện xã hội; hoàn thành các chỉ tiêu quận giao; tổ chức nhiều hoạt động mang tính sáng tạo, đổi mới, thu hút được đông đảo các tầng lớp tham gia.

Ảnh: Ông Tô Trung Chính - ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường 
thông tin tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế,
văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng

Tại Hội nghị, ông Tô Trung Chính – ĐUV, Phó chủ tịch UBND phường thông tin tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng của UBND phường 6 tháng đầu năm và dự kiến chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019.

 

Ảnh: Ông Nguyễn Đức Hoàng Dũng (trái) và ông Tô Trung Chính (phải)
trao biểu dương các tập thể hoàn thành chỉ tiêu vận động

Cũng tại Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã tặng giấy biểu dương cho Nhân dân, cán bộ Khu phố 1 và Khu phố 2 vì đã có thành tích hoàn thành 100% các chỉ tiêu vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường phát động.

Ánh Tuyết P12

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here