Phường 13 – Tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân với Nhân dân phường năm 2019 Chuyên đề “Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”

9548
Ảnh: Quang cảnh các đại biểu tham dự hội nghị

Ngày 30/9/2019, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân với Nhân dân trên địa bàn phường. Hội nghị với sự chủ trì của đồng chí Võ Văn Nhẹ – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 13 các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND; Đại diện Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các ban ngành đoàn thể phường, BCH Công an, BCH Quân sự, Cấp ủy, Trưởng ban CTMT khu phố, Tổ dân phố – Mặt trận và Nhân dân trên địa bàn phường; Cán bộ, đảng viên, công chức.

Ảnh: Các đại biểu tham gia phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, ông Hà Minh Hiếu – Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã thông qua báo cáo đề dẫn Hội nghị, sau đó Hội nghị đã nghe 8 ý kiến đóng góp trực tiếp các nội dung, giải pháp cho công tác lãnh đạo công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong đó có ý kiến đề nghị cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể chính trị – xã hội cần phải nâng cao hiệu quả và chất lượng quy chế dân chủ ở cơ sở như thực hiện tốt Chỉ thị số 30- CT/TW ngày 18 tháng 2 năm 1998 của Bộ Chính trị khóa VIII và Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở sơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội cần đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, công tác nắm bắt tình hình nhân dân và công tác phản biện xã hội đã đạt hiệu quả cao hơn. Vai trò lãnh đạo của Đảng ủy đối với Ủy ban nhân dân phường và việc thực hiện của Ủy ban Nhân dân trong việc cải cách hành chính, tiếp thu và giải quyết các ý kiến của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân sau các kỳ họp Tổ dân phố, hội nghị tiếp xúc, đối thoại phải được xử lý kịp thời và thỏa đáng.

Ảnh: Ông Võ Văn Nhẹ - Chủ tịch UBND phường phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Võ Văn Nhẹ – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường đã ghi nhận, tiếp thu ý kiến và chỉ đạo lãnh đạo và cán bộ Ủy ban nhân dân phường sớm giải quyết và trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri, kịp thời công khai các nội dung mà Nhân dân phải được biết theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. MTTQ và các đoàn thể phường kịp thời thông tin đến các cử tri về các chế độ, chính sách liên quan đến cử tri và Nhân dân trên địa bàn phường.

 

Minh Hiếu

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here