Phường 13 – Tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường sơ kết công tác Mặt trận quý 1 năm 2019 và thông qua Dự thảo chương trình phối hợp thống nhất hành động của Mặt trận quý 2 năm 2019

1145

Ngày 20/3/2019, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019 – 2024 nhằm sơ kết công tác Mặt trận quý 1 năm 2019 và thông qua Dự thảo chương trình phối hợp thống nhất hành động của Mặt trận quý 2 năm 2019.

Đến dự có Bà Nguyễn Thị Hoa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường 13; ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Chủ tịch UBND phường; ông Hà Minh Hiếu – Đảng uỷ viên; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường cùng các ông bà là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường; các ông, bà đại diện các ban ngành đoàn thể, Ban chỉ huy Công an, Ban chỉ huy Quân sự; Trưởng, phó Ban công tác Mặt trận 4 khu phố.

Trong quý 1 năm 2019, hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã đạt đươc những kết quả quan trọngcó nhiều đổi mới thiết thực trong phương thức tổ chức hoạt động góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nhận được sự đồng thuận của xã hội trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, bà Lê Thị Hồng Nhung – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường thông qua báo cáo tóm tắt kết quả công tác Mặt trận quý 1 và dự thảo chương trình phối hợp thống nhất hành động Mặt trận phường quý 2 năm 2019 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường.

Bà Lê Thị Hồng Nhung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường
thông qua báo cáo tóm tắt kết quả công tác Mặt trận quý 1

Tính đến tháng 2/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động sâu rộng trong nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước. Vận động Quỹ Vì người nghèo đạt 130 triệu đồng đạt 45%. Thực hiện tốt cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, cuộc vận động Toàn dân đảm bảo an toàn giao thông gắn với phong trào 3 không, 3 có, thực hiện Nghị quyết Liên tịch 01, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.  

Thay mặt lãnh đạo UBND phường, ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường đã thông tin tóm tắt tình hình kinh tế – xã hội quý 1 năm 2019 của UBND phường.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường
thông qua báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội quý 1

Bà Nguyễn Thị Hoa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường 
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bà Nguyễn Thị Hoa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường trong quý 1. Đồng thời, bà cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường cần tiếp tục triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc quận Bình Thạnh nhiệm kỳ 2019 – 2024; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phối hợp với các tổ chức thành viên nắm bắt tư tưởng nhân dân để có những phát hiện và đề xuất để kịp thời giải quyết; tập trung đổi mới công tác vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân góp phần xây dựng Phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Minh Hiếu P13

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here