Phường 14 – Tổ chức vận động cơ sở kinh doanh hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước

1976
Ảnh: Ông Nguyễn Trung Trực - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường
vận động và thông tin cho đại diện chủ cơ sở kinh doanh cà phê Rainbow

Với khẩu hiệu “Xây dựng ý thức thành phố xanh” nhằm tuyên truyền hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy sử dụng một lần trong việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 430/KH-MTTQ- BTT ngày 14/03/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”. Ngày 18/9/2019, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức vận động 02 cơ sở kinh doanh Rainbow và Meet&More hưởng ứng chung tay Bảo vệ môi trường thông qua việc tuyên truyền băng rôn, decal tuyên truyền tại cơ sở kinh doanh.

Ảnh: Ông Nguyễn Trung Trực - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường
vận động đại diện chủ cơ sở kinh doanh trà sữa Meet & More

Được biết, thông qua việc vận động và tuyên truyền của Mặt trận phường, đại diện cơ sở kinh doanh trà sữa Meet & More đã đăng ký hưởng ứng giảm giá 15% cho khách hàng sử dụng bình, ly cá nhân khi mua thức uống tại cơ sở; cơ sở kinh doanh Rainbow tuyên truyền băng rôn khuyến khích hạn chế sử dụng các sản phẩm từ nhựa phía trước cơ sở, đồng thời dán decal trên tất cả các bàn của cơ sở với mục đích tuyên truyền vận động khách hàng chung tay bảo vệ môi trường. Ngoài ra, trong đợt hưởng ứng thực hiện cuộc vận động Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã xây dựng và phát hành hơn 3500 tờ gấp tuyên truyền về quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; nội dung tuyên truyền, hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2020 trong đó hướng dẫn người dân phân biệt: Nhóm chất thải hữu cơ dễ phân hủy, nhóm chất thải tái chế, tái sử dụng và nhóm chất thải còn lại.

Ảnh: Chủ cơ sở kinh doanh trà sữa Meet & More
hưởng ứng giảm giá 15% cho khách hàng sử dụng bình, ly cá nhân

Việc thực hiện mô hình, nhằm tăng cường nhận thức về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, tác hại của chất thải nhựa và túi ni-lông của quá trình biến đổi khí hậu đến cuộc sống của con người, đặc biệt trong các cơ sở hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp đang đóng trên địa bàn phường làm nền tảng cho công tác tuyên truyền, vận động khách hàng chung tay bảo vệ môi trường, duy trì không gian xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh.

Trung Trực

* Một số hình ảnh cơ sở hưởng ứng thực hiện chung tay Bảo vệ môi trường

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here