Phường 21 – Thực hiện Mô hình “Bao gạo yêu thương”

14176
Ảnh: Ông Thái Hoàng Phương Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường
thực hiện mô hình bao gạo yêu thương cho hộ Trịnh Thị Lang

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 và nhân rộng mô hình “Mỗi tập thể một công trình thiết thực, mỗi cá nhân một việc làm tốt” tại địa bàn dân cư”.

Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã triển khai mô hình “Bao gạo yêu thương” đến 04 khu phố trên địa bàn. Để thực hiện mô hình này, cụ thể mỗi khu phố lựa chọn ra 02 hộ gia đình thoát nghèo, hộ khó khăn để chăm lo gửi về Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường về thời gian cố định đăng ký chăm lo hàng tháng. Từ đó, mỗi khu phố trao tặng định kỳ hàng tháng cho 02 hộ, mỗi trường hợp 10kg gạo/hộ, mô hình bắt đầu thực hiện từ tháng 7/2019. Đến nay, mô hình này tuy vừa được triển khai nhưng đã được Ban công tác Mặt trận khu phố 1, 2, 4 đăng ký và hưởng ứng thực hiện. Còn lại khu phố 3 chưa triển khai, hiện khu phố đang vận động thực hiện nội dung Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã triển khai, dự kiến sẽ thực hiện trong tháng 8/2019.

Ảnh: Ông Nguyễn Thành Luận - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường
thực hiện mô hình bao gạo yêu thương cho hộ Dương Văn Hội

Với mong muốn mô hình “Mỗi tập thể một công trình thiết thực, mỗi cá nhân một việc làm tốt” tại địa bàn dân cư được thực hiện những việc làm thấm đậm nghĩa tình và lan tỏa sâu rộng trong dân cư giúp ích cho mọi người, cho cộng đồng, xã hội. Trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường và các khu phố sẽ tiếp tục vận động mạnh thường quân chăm lo cho nhiều hộ khó khăn và nâng chất lượng của mỗi phần quà chăm lo, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn phường.

* Một số hình ảnh chăm lo thực hiện mô hình “Bao gạo yêu thương”

Thành Luận

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here