Phường 21 – Tuyên truyền Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 6/7/2011 về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới và Họp mặt tổ liên lạc thân nhân người Việt Nam ở nước ngoài

6877

Ngày 25/01/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường 21 tổ chức Hội nghị tuyên truyền Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác Đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới và Họp mặt tổ liên lạc thân nhân người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời trao quà cho các hộ khó khăn.

Tham dự Hội nghị có đại diện Thường trực Đảng ủy, Ủy ban nhân dân; Ban Công tác Mặt trận 04 khu phố; Trưởng, phó Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng; Thành viên tổ liên lạc thân nhân người Việt Nam ở nước ngoài và đại diện một số hộ gia đình được chăm lo

Mở đầu Hội nghị, ông Thái Hoàng Phương Nam – Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Phường 21 phổ biến một số nội dung của Chỉ thị 04-CT/TW ngày 06/7/2011 về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác Đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới.

Tại buổi Họp mặt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường 21 trao tặng 20 suất quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 7.000.000 đồng, mỗi phần quà trị 350.000 đồng. Kinh phí thực hiện chăm lo được vận động từ kiều bào và thân nhân kiều bào hỗ trợ.

Thành Luận P.21

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here