Phường 26 – Tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019 – 2024

2479
Ảnh: Ông Nguyễn Văn Quý – QUV, Bí thư Đảng ủy phường
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Ngày 25/7/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019 – 2024; sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự hội nghị, có ông Nguyễn Văn Quý – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường;  bà Phạm Thị Duyên – Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường; ông Phan Bá Cường – Đảng ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường; ông Lê Thanh Tùng – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; đại diện các ban ngành đoàn thể, các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường; đại diện khu phố, tổ dân phố.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, ông Hà Minh Luân – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã thông qua dự thảo tóm tắt báo cáo tình hình công tác Mặt trận 6 tháng và Chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2019. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2019, hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã đạt đươc những kết quả quan trọng có nhiều đổi mới thiết thực trong phương thức tổ chức hoạt động góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nhận được sự đồng thuận của xã hội trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tính đến tháng 7/2019, hệ thống Mặt trận phường, khu phố đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động sâu rộng trong nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước. Vận động Quỹ Vì người nghèo, số tiền 295.000.000 đồng, đạt 98%, quỹ “Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc”, số tiền 114.090.000 đồng, đạt 100%. Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU về việc hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”; thực hiện NQLT 01 về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Ảnh: Ông Phan Bá Cường – Đảng ủy viên, Chủ tịch MTTQVN phường 
điều hành phiên thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo UBND phường, ông Lê Thanh Tùng – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường đã thông tin báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng năm 2019 của UBND phường.

Kết thúc phiên thảo luận, các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã biểu quyết thông qua dự thảo báo cáo Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 công tác Mặt trận và dự kiến chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2019.

Ảnh: Bà Phạm Thị Duyên tập huấn một số kỹ năng nắm bắt DLXH

Sau hội nghị, các đại biểu cũng được nghe bà Phạm Thị Duyên – Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND phường tập huấn một số kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội, nhằm nâng cao kỹ năng nắm bắt những dư luận trong Nhân dân để kịp thời phản ánh về Mặt trận phường.

Minh Luân

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here