Phường 3 – Tổ chức Hội nghị ký kết thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”

47457

Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” và Nghị quyết số 126-NQ/ĐU ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Đảng ủy phường về lãnh đạo thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” từ nay đến năm 2020 trên địa bàn phường.

Ảnh: Quang cảnh hội nghị

Ngày 03/7/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã tổ chức hội nghị kí kết và triển khai cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”. Tham dự hội nghị, có bà Lương Thị Ngọc Thủy – Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND phường; bà Tống Mỹ Linh – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; bà Ma Thị Thùy Linh – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường; các ông, bà Trưởng, phó các đoàn thể chính trị – xã hội phường; Đại diện cấp ủy, Trưởng khu phố, Ban CTMT 6 Khu phố; cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ, hội viên Hội Cựu chiến binh và đại diện 89 Tổ dân phố – Mặt trận.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, đại diện các đoàn thể phường đã ký kết xây dựng Kế hoạch liên tịch thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” từ nay đến năm 2020 trên địa bàn phường.

Ảnh: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban nhân dân phường
ký kết thực hiện cuộc vận động

Ảnh: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 
chính trị - xã hội phường ký kết thực hiện cuộc vận động

Thông qua hội nghị, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội; tiếp tục vận động các hộ dân, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp không xả rác ra đường và kênh rạch, thải rác đúng nơi quy định; thực hiện nếp sống văn minh đô thị, tạo động lực và sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Huy Khôi P3

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here