Phường 5 – Phối hợp tuyên truyền Nghị định 05/2011/NĐ-CP về thực hiện công tác dân tộc và chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số

1432

Ngày 12/4/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 5 phối hợp Ủy ban nhân dân phường tổ chức Hội nghị tuyên truyền Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện công tác dân tộc; Quyết định 3032/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về ban hành kế hoạch “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2025” đến Nhân dân và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn phường.

Tại Hội nghị hơn 78 đại biểu đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường; Trưởng, phó các đoàn thể phường, cán bộ, công chức một số lĩnh vực phụ trách; các ông, bà Trưởng, phó Khu phố, Trưởng ban Công tác mặt trận Khu phố, Tổ trưởng tổ dân phố đã được nghe Thạc sĩ Đinh Thị Thu Trang – Trưởng khoa Dân vận học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trình bày các nội dung liên quan đến Nghị định số 05/2011/NĐ-CP và Quyết định số 3032/QĐ-UBND quy định các hoạt động về công tác dân tộc nhằm đảm bảo và thúc đẩy sự bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển, tôn trọng và giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc cùng chung sống trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thông qua Hội nghị, các đại biểu cũng đã trang bị nhiều kiến thức về Luật và nâng cao nhận thức được vai trò, quyền lợi, nghĩa vụ và những quy định về công tác dân tộc; đồng thời kiên quyết đấu tranh với mọi hành vi kỳ thị, phân biệt đối xử, chia rẽ, phá hoại đoàn kết các dân tộc; Lợi dụng các vấn đề về dân tộc để tuyên truyền xuyên tạc, chống lại đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Lợi dụng việc thực hiện chính sách dân tộc, quản lý nhà nước về công tác dân tộc để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và các hành vi khác trái với quy định của Chính phủ.

Sau phần tuyên truyền, UBND – UBMTTQ phường chăm lo 04 phần quà cho người dân tộc Khơmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường nhân dịp tết cổ truyền dân tộc Chol Chnăm Thmây năm 2019, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng. Đối với các trường hợp không có điều kiện đến dự hội nghị, phường cũng đã chỉ đạo cán bộ phụ trách công tác dân tộc UBND phường đến tận nhà để thăm hỏi và trao quà cho hộ có điều kiện ăn tết cổ truyền vui vẻ.

Hồng Thu P5

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here