Tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Quyết định ban hành quy định về giá dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt (chất thải rắn sinh hoạt) áp dụng trên địa bàn quận Bình Thạnh

3346
Ảnh: Bà Nguyễn Thu Hương - UVBTV, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam quận
phát biểu mở đầu hội nghị

Ngày 24/9/2019, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Quyết định ban hành quy định về giá dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt (chất thải rắn sinh hoạt) áp dụng trên địa bàn quận Bình Thạnh. Tham dự hội nghị, có bà Nguyễn Thu Hương – UVBTV, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận; ông Hồ Phương – QUV, Chủ tịch UBND quận; đại diện Ban Dân vận Quận ủy; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận; các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận; đại diện Phòng Tài Nguyên và Môi trường quận; đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận; Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 20 phường; đại diện Ban Công tác Mặt trận 89 Khu phố.

Ảnh: Quang cảnh các đại biểu tham dự hội nghị

Mở đầu hội nghị, bà Nguyễn Thu Hương – UVBTV, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận đã thông tin một số nội dung trọng tâm cần quan tâm phản biện, trong đó nêu rõ UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định 38/2018/QĐ-UBND về giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác và dịch vụ xử lý rác sử dụng ngân sách nhà nước có hiệu lực từ 1/11/2018. Lẽ ra giá thu gom, vận chuyển rác đã tăng theo quyết định mới này, nhưng do công tác chuẩn bị áp dụng chưa xong nên tạm thời mức giá mới vẫn chưa được áp dụng. Cũng theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên – Môi trường thì các quận – huyện là đơn vị chủ động trong việc chọn cách tính, phương thức xác định giá áp dụng cho từng trường hợp… nhưng không được vượt quá quy định ban hành mức giá tối đa của UBND Thành phố. Vì vậy, hội nghị hôm nay được tổ chức với mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp, xây dựng của Nhân dân trên địa bàn, từ đó quận sẽ xác định phương thức thu hợp lý, giúp cho dự án khi được ban hành đảm bảo được đầy đủ và phù hợp với thực tiễn của cuộc sống, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp Nhân dân. 

Ảnh: Ông Tạ Thanh Khiêm - Phó Trưởng Phòng TN và MT quận
trình bày dự thảo xây dựng mức giá áp dụng; phương án
giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn

Tại hội nghị, ông Tạ Thanh Khiêm – Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận đã trình bày dự thảo xây dựng mức giá áp dụng; phương án giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn, cụ thể đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt áp dụng trên địa bàn quận tăng dần từ năm 2019 đến năm 2022 là vì theo quy định mới Quyết định 38/2018/QĐ-UBND của UBND Thành phố đã nêu trên, theo đó mức giá tối đa đối với dịch vụ thu gom bằng phương pháp thủ công là 364 đồng/kg, bằng phương tiện cơ giới là 166 đồng/kg và dịch vụ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tối đa là 247 đồng/kg. Qua tổng hợp số liệu khối lượng rác phát sinh trên địa bàn quận 09 tháng đầu năm 2018 là 369 tấn/ngày. Theo tính toán, ước tính 1 người phát thải trung bình 0,8 kg/ngày tương ứng với mức giá phát thải thấp nhất theo QCVN 07:2010/BXD của Bộ Xây dựng thì giá dịch vụ thu gom thủ công, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tăng dần từ năm 2019 đến năm 2020 là 10.700 đồng/người/tháng (2019); 13.100 đồng/người/tháng (2020); 15.600 đồng/người/tháng (2021); 16.100 đồng/người/tháng (2022). Giá dịch vụ thu gom cơ giới, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt là 5.500 đồng/người/tháng (2019); 7.900 đồng/người/tháng (2020); 10.400 đồng/người/tháng (2021); 10.900 đồng/người/tháng (2022).

Về phương án thu giá dịch vụ theo hướng dẫn của Thành phố sẽ có 03 phương án để quận, huyện tham khảo và lựa chọn gồm: Phương án 1: Đơn vị cung ứng dịch vụ nào thì thu giá dịch vụ đó; phương án 2: Ủy ban nhân dân phường tổ chức thu giá dịch vụ; phương án 3: Đơn vị thu gom có pháp nhân tổ chức thu giá dịch vụ, đối với tổ chức thu gom rác dân lập thì do đơn vị đang cung ứng dịch vụ vận chuyển trên địa bàn thu giá dịch vụ. Qua nghiên cứu ưu điểm và nhược điểm, UBND quận thống nhất chọn phương án 2 là Ủy ban nhân dân phường tổ chức thu giá dịch vụ, vì ưu điểm công tác thu gom sẽ chặt chẽ hơn, kiểm soát được các đường dây thu gom, việc quản lý đơn vị thu gom và thuận lợi trong việc chuyển đổi phương tiện; đảm bảo việc thu đúng, thu đủ đối với các hộ dân trên địa bàn; theo dõi được số tiền đóng và số tiền chuyển cho các đơn vị. Tuy nhiên, UBND phường không đủ nhân sự tổ chức xác định khối lượng rác từ chủ nguồn thải, quản lý và thu tiền hàng tháng.

Ảnh: Đại biểu tham gia  ý kiến phản biện nội dung dự thảo Quyết định

Hội nghị đã nhận được 16 ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, với tinh thần xây dựng tích cực đã đưa ra các giải pháp về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải phù hợp với khả năng của từng hộ dân, cơ quan, tổ chức, đơn vị… Bên cạnh những góp ý về mức giá, đối tượng thu phí, hội nghị còn ghi nhận những ý kiến xoay quanh về vấn đề phương thức thu gom rác (như đổ rác cồng kềnh, phân loại rác tại nguồn, chuẩn hóa đội ngũ thu gom, chuẩn hóa phương tiện, công cụ phù hợp với bảo vệ môi trường…); độ tuổi áp dụng thu phí, cần có mức giá trần đối với những hộ có đông nhân khẩu. Ngoài ra, nhiều ý kiến cũng cho rằng cần xem lại con số bình quân thải rác 0.8 kg/người/ngày mà báo cáo đưa ra, căn cứ vào số liệu nào; cách tính bình quân cho đầu người sẽ khó khăn trong việc thu phí của người dân vì đối với những hộ đông nhân khẩu thì phí sẽ rất cao.

Ảnh: Ông Hồ Phương - QUV, Phó Chủ tịch UBND quận 
ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tham dự tại hội nghị

Ghi nhận những đóng góp trên, ông Hồ Phương – QUV, Phó Chủ tịch UBND quận ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tham dự, ông cho rằng thực tế hiện nay, giá thu gom vận chuyển rác là do nhà nước thực hiện bao cấp, hỗ trợ cho đơn vị thu gom, vận chuyển rác mỗi năm nên số tiền người dân đóng phí thu gom, vận chuyển có nơi chưa đồng đều, còn mang tính cào bằng, tuy nhiên những năm gần đây kinh tế phát triển việc chuyển sang hình thức xã hội hóa việc thu gom, vận chuyển là tất yếu, từ đó mức phí nêu ra dự thảo mang tính công bằng và bình quân cho từng người. Đồng thời, qua các ý kiến của các đại biểu, ông cũng yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường quận cần tham mưu nghiên cứu mức giá dịch vụ thu gom cụ thể, phù hợp, mức thu phải làm tròn số, đề xuất độ tuổi áp dụng để thu phí, xem xét miễn giảm hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các trường hợp đặc biệt. Đồng thời, trước khi triển khai, UBND quận sẽ triển khai tập huấn kỹ càng cho đối tượng thu phí, phát hành thông báo và phối hợp Mặt trận và các đoàn thể quận tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân. Ngoài ra, để đảm bảo không chỉ về giá cả (không vượt mức tối đa của Thành phố) mà cả về phương thức thu gom, vận chuyển rác phù hợp, an toàn và bảo vệ môi trường, quận cũng sẽ tiếp tục thảo luận với các đơn vị thu gom và tham khảo các quy định, cách làm hay để có các quyết định phù hợp với thực tế cuộc sống, tạo sự công bằng, đồng thuận cao trong các tầng lớp Nhân dân, cũng chính là tạo điều kiện chung tay bảo vệ môi trường trong sạch, lành mạnh, vì Thành phố sạch và xanh, văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.

Thiện Tâm

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here