Tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố

732
Ảnh: Quang cảnh hội nghị quán triệt Chỉ thị 23-CT/TU

Ngày 14/8/2019, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tổ chức quán triệt Chỉ thị 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố. Tham dự hội nghị, có bà Nguyễn Thu Hương – UVBTV, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận; ông Nguyễn Đức Tiến – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận; BTT UBMTTQVN quận; Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 20 phường; Trưởng, phó Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng 20 phường; Trưởng ban Công tác Mặt trận 89 khu phố.

Ảnh: Ông Nguyễn Đức Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận
quán triệt nội dung Chỉ thị 23-CT/TU

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Tiến – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận đã quán triệt nội dung Chỉ thị 23-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố. Chỉ thị 23-CT/TU của Thành ủy có tính cụ thể và kiên quyết, xác định nhiệm vụ, mốc thời gian rất cụ thể, yêu cầu công việc cụ thể hướng đến việc xử lý đội ngũ cán bộ và trách nhiệm người đứng đầu nếu để tình trạng vi phạm trật tự xây dựng xảy ra ở địa phương mình quản lý.

Ảnh: Đại biểu phát biểu ý kiến đóng góp thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU

Tại hội nghị, đa số các đại biểu cho rằng cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai, xây dựng và chỉnh trang đô thị, các thủ tục hành chính liên quan đất đai, xây dựng với nội dung thiết thực, hình thức phù hợp đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn quận.

Ảnh: Bà Nguyễn Thu Hương - UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận 
phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thu Hương đề nghị hệ thống Mặt trận quận, phường đến khu phố cần đẩy mạnh tuyên truyền, nắm vững quy định về quy hoạch đất đai, xây dựng. Tăng cường phối hợp với Chính quyền, các tổ chức thành viên Mặt trận giám sát, nắm bắt tình hình, kịp thời thông tin các trường hợp xây dựng sai phép, không phép, lấn chiếm đất công đến cấp có thẩm quyền.

Thiện Tâm

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here