Tổ chức tập huấn công tác quản lý quỹ “Vì người nghèo” và quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc “

39673

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng các nguồn quỹ vận động do Mặt trận Tổ quốc quản lý cũng như bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ và triển khai những quy định mới trong công tác quản lý, sử dụng “Quỹ vì người nghèo” và “Quỹ Vì biển đảo quê hương – Vì Tuyến đầu Tổ quốc”. Ngày 09/7/2019, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tổ chức tập huấn công tác quản lý và sử dụng “Quỹ Vì Người nghèo”, Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” cho cán bộ mặt trận và công chức kế toán phụ trách quỹ của 20 phường trên địa bàn quận.

Ảnh: Quang cảnh hội nghị

Tham dự Hội nghị, về phía Mặt trận Thành phố có bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa – UVTT, Chánh Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố; bà Đặng Thị Minh Phượng – Nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; Về phía quận có bà Nguyễn Thu Hương – UVBTV, Chủ tịch Ủy ban Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận; ông Nguyễn Đức Tiến – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận; các ông bà trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và công chức kế toán phụ trách Quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Vì Biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” 20 phường.

Ảnh: Bà Đặng Thị Minh Phượng trao đổi với đại biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị bà Đặng Thị Minh Phượng – Báo cáo viên hội nghị đã cập nhật những kiến thức thực tiễn, các văn bản hướng dẫn của Thành phố và thông tin liên quan đến Thông tư số 103/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho quỹ “Vì Người nghèo”, Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”. Cụ thể, Thông tư có 3 chương, 9 điều quy định cụ thể về chứng từ, tài khoản kế toán, sổ sách và báo cáo tài chính thu chi hoạt động quỹ. Hướng dẫn lập báo cáo tài chính, phân bổ quản lý quỹ, quyết toán quỹ… Thông qua hội nghị, đã góp phần nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở nắm vững những nhiệm vụ cơ bản để tổ chức thực hiện và vận dụng cách làm để hoàn thành đúng chức trách, nhiệm vụ.

Ảnh: Ông Nguyễn Đức Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam quận phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Tiến – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận khẳng định công tác quản lý Quỹ Vì người nghèo, quỹ Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc là một nội dung quan trọng và đề nghị các đại biểu sau buổi tập huấn cần áp dụng thực tế những nội dung, kiến thức, kinh nghiệm từ hướng dẫn của báo cáo viên vào công tác quản lý quỹ tại địa phương./.

Hồng Hạnh

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here